Welkom op de website van DARES Regio 09-Utrecht

Over deze website
Voor zover niet in strijd met de auteursrechten van derden, mag de informatie op deze website worden gebruikt,
en verspreid indien aan de oorspronkelijke inhoud niets wordt gewijzigd en een adequate bronvermelding plaatsvindt.
Voor vragen en opmerkingen die betrekking hebben op deze website stuurt u een mail naar de
beheerder  

DARES landelijk  
Naast deze introductie pagina bevat deze website hoofdzakelijk regionale informatie.
Algemene en juridische informatie, en informatie betreffende andere regio's kunt u vinden op de landelijke website: www.dares.nl 


Wat is een zendamateur?
Omdat de benaming zendamateur bij veel mensen onjuiste associaties oproept hierbij de betekenis van de benaming "zendamateur".
Een zendamateur is een hobbyist die voor zijn plezier, uit technische interesse en zonder commerciële bedoelingen contact legt
en onderhoud met andere zendamateurs waar ook ter wereld.
Veel zendamateurs bouwen hun eigen zenders, randapparatuur of antennes voor het doen van experimenten.
Nederland telt bijna 14.000 zendamateurs, waarvan er ongeveer 400 verenigd zijn binnen de stichting DARES.
Zendamateurs hebben een officieel examen af moeten leggen en staan geregistreerd bij het Agentschap Telecom.
Daarmee zijn zij, anders dan etherpiraten, van overheidswege bevoegd om met behulp van hun apparatuur en antenne installatie, 
te zenden en te ontvangen op internationaal aan de amateurdienst toegewezen frequenties.

Hierbij zijn zij gebonden aan de door de overheid vastgestelde nationale en internationale voorwaarden en gebruiksbepalingen.
Het Agentschap Telecom is hierbij de controlerende instantie. 


DARES Hulpdienst voor noodcommunicatie

DARES bestaat uit goed getrainde en gemotiveerde vrijwillige hulpverleners die ingezet kunnen worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van reguliere hulpdiensten is uitgevallen of niet toereikend is.
Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd vanaf vrijwel elke locatie een radionoodnet te realiseren dat op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau in eerste instantie spraak en in tweede instantie indien mogelijk dataverbindingen tot stand kan brengen. Meer informatie over wat DARES kan bieden kunt u vinden op de landelijke website www.dares.nl

Regio indeling 
Landelijk is de DARES organisatie verdeeld in 25 regio's die gelijk zijn aan de veiligheidsregio's zoals vastgesteld door de overheid.

Meer informatie over regio 09-Utrecht kunt u vinden onder Regio 09-Utrecht in het menu.
Rekening houdend met de ontwikkelingen in de OOV wereld, werkt DARES R09-Utrecht intensief samen met DARES R25-Gooi en Flevoland. De DARES regio's 14-Gooi en Vechtstreek en 25-Flevoland zijn al per 01 januari 2011 samengevoegd en opereren nu onder de naam DARES R25-Gooi en Flevoland.
De leiding en coördinatie van DARES R09-Utrecht is in handen van:

Regiocoördinator
Wim de Kleuver PA4WK
GSM 06-10144316
Email
Regiocoördinator
PD2DM Plv. Regiocoordinator
Dick Dirven PD2DM
GSM 06-19000035 
Email
Plv. Regiocoördinator
Plv. Regiocoördinator
Raphaël Verwer PDØRAF
GSM 06-22733402
Email
Plv. Regiocoördinator

 DARES: Hulpdienst voor noodcommunicatie, nieuwe deelnemers zijn van harte welkom